دستگاه خط زن و دورکن ۶۱۳۲

  • قابلیت تغییردو موتور تیغه اره اصلی
  • مجهز به سیستم حرکت واگنی
  • دارای بازوی تلسکوپی
  • بهره گیری ازسیستم منحصربفردمکنده در قسمت بالایی اره
  • قابلیت تغییر زاویه و ارتفاع تیغه اره اصلی به صورت دستی و اتوماتیک