دستگاه خط زن و دورکن SD6132YIII

  • دارای کلمپ قطعه کاربرای مهار بهتر
  • دارای ساختارقدرتمند و بدنه مقاوم
  • دارای نمایشگردیجیتال زاویه اره
  • قدرت واستحکام بالای شاسی دستگاه