دستگاه پنل بر عمودی

  • اندازه خوان دیجیتال بر روی محورهای افقی و عمودی
  • دارای نشانگر انتهای پانل جهت اتمام کار برش
  • شیارزن قابل تنظیم
  • سرعت متغیر تغذیه ماشین
  • دو خروجی جهت اتصال به مکنده
شناسه محصول: RX31T3 دسته: